Extra

Met deze pagina probeer ik ook een bescheiden bijdrage te leveren aan het creëren van bewustzijn ten aanzien van dierenleed. Wij zijn allemaal op onze eigen unieke manier in staat om invloed uit te oefenen op de wrede praktijk van het zinloze en hartverscheurende lijden van miljoenen dieren die dagelijks worden uitgebuit of gedood worden ten behoeve van de mens, om te dienen als werktuig, proefdier of maaltijd. Zolang we maar niet doen of het niet bestaat. En zolang je maar niet doet alsof je er als individu niet verantwoordelijk voor bent of er geen invloed op hebt.

Dus kijk kritisch naar wat je draagt, of wat je eet, of met welk handelen of nalaten je verder kan voorkomen dat dieren pijn lijden of sterven. Dierenleed is dichterbij dan je denkt.

Bovendien is de omvang van de veestapels wereldwijd een enorme bedreiging voor de leefbaarheid van onze planeet. Mede door de groeiende wereldbevolking en de groei van de intensieve veehouderij is de vlees- en zuivelindustrie met stip de allergrootste vervuiler en verantwoordelijk voor de grootste uitstoot van voor mens en milieu schadelijke (broeikas)gassen zoals methaan, fijnstof, ammoniak en koolstofdioxide wereldwijd.

Vlees- en zuivelconsumptie is anno 2022 daarom niet alleen een dierenwelzijnsissue, maar ook een onderwerp dat ons dagelijks leven en dat van onze kinderen gaat beïnvloeden. Zeker in een kwetsbaar laaggelegen land als Nederland. Het is tijd voor actie en dat betekent minder vlees en zuivel, meer plantaardig eten.

Het veranderen van ons consumptiegedrag is een noodzaak geworden. Neem gerust een kijkje op onderstaande websites en kom in actie.

 

wakkerdier

   

PETA